Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Juhtumid

Siit saate teavet mõnede juhtumite kohta, mille puhul KÕK on osutanud tasuta õigusabi või tasulist õigusteenust.

Kajastatud on strateegilisemat laadi juhtumeid, mille kaudu KÕK püüab nende kaardistada süsteemseid puudujääke keskkonnaõiguse praktikas või seadustes ja teha ettepanekuid nende probleemide lahendamiseks.
 
Mõned olulisemad juhtumide millega tegelenud oleme:
Olulisemad varasemad juhtumid on olnud:
Varem käsitletud väiksemate juhtumite kohta saab infot siit.

Tasuta õigusabi osutas KÕK nende juhtumite puhul  projekti "Keskkonnaalaste juhtumite õiguslik käsitlemine ja analüüs" raames. Tegevust toetas Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekt kestis 2008.a. juunist kuni 2010. aasta maikuuni.