Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Koolitused

KÕKi koolitused aitavad osalejatel keskkonnaõiguse küsimustes paremini orienteeruda ning end muutuvate õigusnormidega kursis hoida. Koolitame eelkõige kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikke, ent oleme edukalt koolitanud ka ettevõtteid ning kodanikuühendusi.

Koolitustel tutvustame keskkonnaõiguse norme, nendega seotud kohtupraktikat, ning anname nõu, kuidas nõudeid praktikas rakendada.


KÕKi koolituste õppekavad:


Koolituse »Kaalutlusotsuste tegemine ja vormistamine« õppekava
Koolituse »Keskkonnaõiguse põhialused mittejuristidele« õppekava
Koolituse »Haldusmenetlus keskkonda mõjutavate otsuste puhul« õppekava
Koolituse »Uued arengud ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas« õppekava


Varasemad koolitused:

Kõiki varasemaid koolitusi saad vaadata siit.

Koolituste tellimine

KÕKi juristidelt saab tellida koolitusi nt järgmistel teemadel:

  • haldusmenetlus keskkonnaasjades (sh kaasamine, kaalutlusotsuste tegemine);
  • ruumilise planeerimise õiguslikud nõuded;
  • keskkonnamõju hindamise õiguslikud nõuded;
  • uusimad arengud keskkonnaalastes õigusnormides, kohtupraktikas, strateegiates;
  • ülevaated keskkonnaõiguse erinevate valdkondade nõuetest.

Mis on KÕKi koolitustes erilist?

  • Oleme hästi kursis nii Eesti kui Euroopa Liidu keskkonnaalase õigusloome värskeimate arengute ning haldus- ja kohtupraktikaga, tunneme nii kodanikuühenduste kui ametnike tööga seotud probleeme. Seetõttu näeme tervikpilti, ent oskame pöörata tähelepanu ka olulistele detailidele.
  • Teemade käsitlemisel toome elulisi näiteid praktikast, mis aitavad osalejatel koolitustel saadud teoreetilisi teadmisi oma igapäevategevusega paremini seostada ning omandatut edukalt rakendada.

Leiame, et tõeliselt kasulik koolitus lähtub kuulajate eripärast ja vajadustest. Soovi korral paneme kokku just sulle sobiva programmi erinevatest teemadest. Samuti oleme valmis lugema keskkonnaõigust puudutavatel teemadel loenguid teiste organisatsioonide korraldatavatel koolitustel.

Koolitussoovi korral võta meiega ühendust k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524.