Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Fookuses


Keskkonnaõiguse Keskuse missiooniks on pakkuda  juriidilist ekspertteadmist keskkonnaõiguse normide kujundamisel ja nende rakendamisel, seistes keskkonnaalaste avalike huvide eest.

Aktiivset huvikaitset teeme seadusloomesse ja praktika kujundamisse sekkudes neljal teemal:
Meie kodulehelt saad lugeda, mida antud teemadel eesmärgiks oleme seadnud ning värsket infot meie tegevuste ja nende edukuse kohta.

Keskkonnaotsused erinevad paljudest teistest avaliku võimu tehtavatest otsustest selle poolest, et seadused, direktiivid ja riikidevahelised lepingud nõuavad avalikkuse kaasamist. Selleks, et hoogustada head kaasamist ja osalemist,  oleme ühte kohta kokku kogunud ka kõik meie selleteemalised materjalid.