Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõjude hindamise valdkonnas tegeles KÕK järgmiste juhtumitega:

Lisaks on KÕK tegelenud selle teema raames väiksemate juhtumitega: